பதிவிறக்கம்
CometMarks
சமீபத்தியப் பதிப்பு 2.4
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

CometMarks புதிய பதிப்பு2.4

CometMarks
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

CometMarks - பதிவிறக்கம் செய்க CometMarks, பதிப்பு 2.4

தற்சமயம் எங்களிடம் CometMarks, பதிப்பு 2.4 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

CometMarks is a browser add-ons that provides real-time automatic bookmark synchronization between all your different browsers, computers. So you can easily organize and edit your bookmarks everywhere. As a portable bookmarks organizer, CometMarks has the following features:

Backup Restore

CometMarks automatically backs-up your links on secure servers to keep them safe. You will never lose bookmarks again, even if your computer crashes or reinstall your browsers or operating system.

Seamless Sync

Install CometMarks on all your computers and it will automatically synchronize all changes you made for you bookmark collection, ensuring your bookmarks keep the same on all your computers anytime.

Web Access

At business or at home, from all over the world and anytime, access to your own Bookmarks! Visiting our site to, add/delete or organize your bookmarks anytime and anywhere. By visiting My CometMarks at www.cometmarks.com, every change will be automatically synchronized to your own computers.

Web Browsers

CometMarks supports synchronizations across multi popular browsers including CometBird, FireFox and IE and works well with these browsers. CometMarks automatically synchronizes all of your local browsers and imports your bookmarks to the server so that saves your manually importing/exporting.

பதிவிறக்கம்


திரைக்காட்சி

CometMarks திரைக்காட்சி

மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Learn German Language
Learn German Language
Need Tips on Toilet Training Toddlers
Need Tips on Toilet Training Toddlers
Best Anti Snoring Device
Best Anti Snoring Device
Berlin Swing + Latin Jazz
Berlin Swing + Latin Jazz
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Learn German Language, பதிப்பு 1.0 பதிவிறக்கம் செய்க Need Tips on Toilet Training Toddlers, பதிப்பு 1.0 பதிவிறக்கம் செய்க Best Anti Snoring Device, பதிப்பு 1.2 உங்கள் கருவிப்பட்டையில் இருந்து ஜாஸ் மற்றும் பிற இசைகளைப் பற்றிய புத்தம் புது தகவல்களைப் பெறுங்கள்.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 0.68 MB 2.00 MB 1.05 MB 1.56 MB
Download
Download
Download
Download


CometMarks மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு CometMarks போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். CometMarks மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

ஒரு திறந்தமூல நிரல் இணைய உலாவி.
மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் - Mozilla Firefox பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க English Spanish, பதிப்பு 1.0
English Spanish பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அவர்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை கண்டறிய உதவுகிறது.
IntelliWebSearch பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க SearchMax, பதிப்பு 3.0
SearchMax பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:10 (Users6)
தரவரிசை எண் உலவி உபகரணங்கள்:621
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசம்
கோப்பின் அளவு:3.90 MB
பதிப்பு:2.4
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:26/12/2011
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 2003
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:Comet Network
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):241


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Comet Network
Comet Network நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 2

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. CometBird
2. CometMarks
2 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க